Annonse
Trives: Kristian Wøllo og Helene Hage Johannesen forteller om et veldig hyggelig miljø på Gulskogen senter. Begge investerte i egen butikk i 2016, men ingen av dem kjente til at senteret står i fare for å måtte endre på butikkmiksen. BEGGE FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Frykter avslag

Hvis senteret ikke får godkjent den nye reguleringsplanen kan livsverket ryke.

Annonse
Lokale nyheter

– Å starte egen butikk var noe jeg hadde drømt om lenge. Jeg er eneste eier og har investert mye. Uten å ha noen stor kjede i ryggen, er jeg naturligvis engstelig for hva som skjer framover, sier Helene Hage Johannesen, som eier motebutikken The Vibe.

Sammen med Kristian Wøllo, som har kjøpt Specsavers-butikken på Gulskogen senter fra faren sin, ønsker hun nå å gjøre drammenspolitikerne oppmerksomme på at det vil få store konsekvenser for mange mennesker, om de står ved at senteret må endre butikkmiksen og få inn flere butikker med arealkrevende varer.

Mange mister jobben

– Jeg er del av en kjede, men ville likevel slite hvis det skulle ende med at vi må ut av senteret. I min bransje bygger man opp en fast kundegruppe over tid. I denne delen av senteret var det litt stillere før, men med mange nye og spennende butikker har det tatt seg veldig opp. Jeg mener det er alle småbutikkene her som gir senteret sjel, og det ville ødelegge veldig om de ble nødt til å ta inn svære møbel- og byggevarekjeder i stedet, mener Wøllo.

Han understreker at det er alle smågründerne som må betale den høyeste prisen, hvis bystyret i Drammen ikke godtar senterets forslag til ny reguleringsplan.

Slike som eieren av kafeen der butikkeierne møter Dagsavisen Fremtiden. Heløkologiske Soho ble startet av Jenny Marie Andersen i slutten av 2015.

Fordi hun for tida er i ferd med å utvide konseptet med en ny filial på Oslo City, kunne ikke Andersen stille til intervju. Butikkeierne synes dog det skal med i betraktningen at svært mange mister jobben om småbedriftene må ut, 10 unge ansatte bare ved Andersens serveringssted.

Langvarig uenighet

I 2012 vedtok Drammen bystyre at Steen og Strøm-eide Gulskogen senter hadde overskredet grensene for detaljhandel i reguleringsplanen fra 2005, og fylkesmannen stadfestet bystyrets vedtak.

På et tidspunkt ble senteret truet med dagbøter om de ikke fikk inn flere butikker for arealkrevende varer, som man mener genererer mindre trafikk, men dette ble aldri noe av.

I stedet har senteret stadig fått innvilget nye utsettelser. Dette liker handelsstanden i Drammen sentrum dårlig, da de mener senteret tiltrekker seg mange av deres kunder.

Steen og Strøm fikk imidlertid komme med et forslag til ny reguleringsplan for å bringe driften inn i lovlige former.

Forslaget, som ble lagt ut på høring i fjor – med frist 19. desember, inneholder også flere tiltak som skal utbedre de trafikale forholdene rundt senteret. Småveiene på Gulskogen er ikke bygget for storinnrykk, lik kundetilstrømmingen til kjøpesenteret i desember, da naboene i området risikerer å stå flere timer i kø for å komme seg hjem etter endt arbeidstid.

Grunnet mange innsigelser, fra blant andre Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Jernbaneverket, vil det ta tid før saken på ny kommer til behandling i bystyret.

Ifølge byplankontoret er det mulig saken kommer opp på sakslisten for juni-møtet, men det kan også drøye til over sommeren.

pernille.vestengen@dagsavisen.no

Annonse