Annonse
lang prosess: Drammen skal få nytt sykehus og sykehuset skal ligge på Brakerøya, men skal ikke stå ferdig før i 2024. ILLUSTRASJONSFOTO: CURA/VESTRE VIKEN

Dette er planene for det nye sykehuset

70 millioner skal brukes på det nye sykehuset på Brakerøya i år, men byggestart blir tidligst høsten 2019.

Annonse
Lokale nyheter

Forrige uke ble det klart at regjeringen setter av 8,5 milliarder til nytt sykehus i Drammen, og 70 millioner allerede i 2017.

– Det er omfattende arbeider som må gjennomføres på tomten før byggestart kan skje, blant annet riving av eksisterende bygningsmasse, fjerning av forurensning i grunn og tilrettelegging av infrastruktur. Forutsatt at oppkjøp av tomter gjennomføres som planlagt og nødvendige avtaler om klargjøring av tomten inngås, kan byggestart skje høsten 2019, skriver Helse Sør-Øst i en e-post til Dagsavisen Fremtiden.

Når det gjelder spesifikke planer for resten av året, skriver helseforetaket følgende:

– Aktiviteter for 2017 vil være arbeid med tomteervervelse og å inngå kontrakter om arkitekt- og rådgivertjenester for forprosjekt. Det vil i løpet av sommeren bli kunngjort konkurranse med sikte på kontraktsinngåelse før jul, og gjennomføring av forprosjekt i 2018.

I forprosjektet vil løsningen som har blitt valgt bli videreutviklet, slik at grunnlaget kan legges for kontraktsinngåelser med entreprenører.

Det nye sykehuset i Drammen skal være lokalsykehus for kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre viken. Sykehuset skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Estimert prosjektkostnad for nytt sykehus er 8,2 milliarder kroner. I tillegg kommer 443 millioner for ny stråleenhet og 663 millioner til IKT-leveranser, noe som gir en samlet kostnad på hele 9,3 milliarder kroner, ifølge Helse Sør-Øst.

Annonse