Annonse
Egne planer: Masud Gharahkhani og Ap mener staten må vise langt større økonomiske muskler, ved å ta en betydelig større del av regningen for veiprosjekter–og kollektivsatsing i drammensområdet. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

–Blått svik

Masud Gharahkhani mener NTP synliggjør at de blå ikke bryr seg om drammensregionen.

Annonse
Lokale nyheter

– Regjeringen sender innbyggerne regningen for statlige prosjekter – som skulle vært fullfinansiert av staten, sier Gharahkhani (Ap) om ny Nasjonal Transportplan (NTP).

Han synes det er skandaløst at både bygging av nytt løp i Strømsåstunnelen og ny Holmenbru, forutsetter at store deler bompengefinansieres.

To tog i timen

– Nye vegløsninger til det planlagte sykehuset på Brakerøya blir ikke engang nevnt, og det settes heller ikke av noe til to tog i timen til Hokksund.

Gharahkhani mener dette viser at de lokale stortingsrepresentantene fra Høyre og Frp ikke har noen påvirkningskraft eller engasjement for drammensregionen.

Veialternativer

– Ap vil derimot sikre at innbyggerne her tas på alvor, gjennom to punkter i vårt alternative forslag til transportplan. For det første ved at 70 prosent av kollektivsatsingen finansieres av staten – og at buskerudbykommunene og fylkeskommunen utarbeider en ny miljøpakke. For det andre krever vi at det utredes veialternativer som leder gjennomgangstrafikken utenom Drammen, sier Ap-lederen.

Han lover at et regjeringsskifte til høsten vil sikre god framdrift i prosjektene til beste for Drammen.

For snevert

– Totalt går hele 41 milliarder til prosjekter i Buskerud, så det blir litt for enkelt å si at vi ikke har innflytelse. Ja, det er viktig å tenke Drammen, men jeg er faktisk valgt inn for hele fylket – ikke bare Drammen, sier Kristin Ørmen Johnsen (H), som sitter i    Stortingets helse- og omsorgskomité.
Hun påpeker at stortingspolitikere naturligvis også må tenke nasjonalt – og mener regjeringen har kommet fram til de mest samfunnsnyttige løsningene i dette perspektivet.

Store prosjekter

Høyrepolitikeren er ikke enig i Gharahkhanis kritikk, og nevner som eksempel at rundt 10 milliarder er satt av til utbyggingen av Intercity-bane med dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen. Også Oslofjordforbindelsen samt ny vei Dagslett – Linnes tilgodesees.
– Også ny Holmenbru og Strømsåstunnelen ligger inne, selv om de ikke fullfinansieres. Og Drammen kan gå inn i en ny bymiljøavtale for å søke om sin del av 66 milliarder som skal fordeles til bymiljøavtaler, konstaterer Ørmen Johnsen.
pernille.vestengen@dagsavisen.no

pernille.vestengen @dagsavisen.no

Annonse