Annonse
Ingar Hansen

– Å tro på helvete faller på sin egen urimelighet

– Det står ingen sted i Bibelen at det finnes et helvete hvor mennesker skal pines. Da ville ikke Gud vært en kjærlig Gud, sier Ingar Hansen, som regner med at rundt 300 drammensere tar turen til Jehovas vitners store sommerstevne på Lillestrøm.

Annonse
Lokale nyheter

Hvem: Ingar Hanssen

Hva: Pressekontakt for Jehovas vitner i Drammen.

Hvorfor: Til helgen arrangerer Jehovas vitner sommerstevne på Lillestrøm, hvor de venter tusenvis av deltakere, og rundt 300 deltakere fra Drammen.

 

Jehovas vitner har et stort stevne som heter «Gi ikke opp» på Lillestrøm til helgen, og dere skriver at 300 personer er ventet å reise dit fra Drammen. Kan du fortelle litt om stevnet?

– Temaet i år er «Gi ikke opp». Det gjelder på mange områder. Man kan oppleve utfordringer i forhold til alder, sykdom eller noen man er glad i. Vi gir bibelsk veiledning for håndtering av disse situasjonene, for å bevare motet. I Drammen foregår det nå en invitasjonskampanje. Vi er jo kjent for å forkynne, og dette er en åpen invitasjon til alle.

Hvor mange Jehovas vitner er det i Drammen

– Vi er cirka 300 fordelt på tre menigheter. To norske, en engelsk og en spansk. Vi i de norske menighetene reiser til stevnet på Lillestrøm, mens den engelske og spanske menigheten drar på egne stevner.

– Hva slags utfordringer møter man som Jehovas vitne?

– Det kan være en utfordring å delta i forkynnelsesarbeidet. Det er veldig mange hyggelige mennesker å prate med. Mange er interesserte i hva Bibelen lærer, men det er også et travelt liv med to møter i uka, også er det noen som kanskje ikke er helt enig i det vi tror på, og vi respekterer alles rett til egne meninger.

Kan du forklare litt om hvem dere er og hva som skiller dere fra andre kristne menigheter?

– Godt formulert spørsmål. Vi er kristne. Vi tror på Gud, og på Jesus og at han var Guds sønn. Vi skilles nok kanskje litt fra andre ved at vi bruker Guds navn, Jehova, som står nevnt veldig mange steder i Bibelen. Vi velger å bruke det, og det mener vi er riktig og noe vi har bibelsk belegg for. I tillegg er vi aktive forkynnere. Det er kanskje der vi skiller oss mest fra andre menigheter.

Er det riktig at dere ikke tror på helvete?

– Ja, det er helt riktig. Vi mener at det ikke er noen bibelsk begrunnelse for det. Det står ingen sted i Bibelen at det finnes et helvete hvor mennesker skal pines. Da ville ikke Gud vært en kjærlig Gud, så å tro på helvete faller på sin egen urimelighet.

Jehovas vitner blir stadig referert til som en sekt. Hva slags forhold har dere til andre religioner og til dem som ikke tror på noen religion?

– Vi ser ikke på oss selv som en sekt. Vi er et internasjonalt kristent trossamfunn med mer enn åtte millioner medlemmer. Vi er født med en fri vilje, og det kan vi ikke rokke ved. Det var en gave fra Gud at hvert menneske bestemmer selv. At andre velger å tro på noe annet enn oss, respekterer vi fullt ut.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg vil kanskje si når vi har godt samarbeid i familien. Jeg har kone og tre barn.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Skeier fullstendig ut? Oi, det er to ting jeg nesten aldri gjør: å legge meg ned og sole meg hjemme og å spise softis. Å spise softis gjør jeg én gang i året, og får svi for det en dag eller to etterpå, siden jeg ikke tåler melk.

Er det noe du angrer på?

– Det er helt klart mange ting man gjør og sier gjennom et liv som man angrer på. Det gjelder meg også, men jeg prøver å tenke på hvordan jeg kan unngå å gjøre de samme feilene i fremtiden.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må være kone, barn og to kortstokker.

Annonse