Annonse
MØYSOMMELIG: Politiadvokat Hans Lyder Haare (midten) gikk detaljert til verks, da han forklarte hvordan politiet hadde etterforsket både korrupsjonssaken generelt – og de involverte utbyggerne spesielt

Dømt til seks måneders ubetinget fengsel

Dommen i den første korrupsjonssaken har falt i Drammen tingrett. Den tiltalte husbyggeren er dømt til for grov korrupsjon.

Annonse
Fremtiden

Påstanden fra aktor Hans Lyder Haare var fem måneders fengsel, men retten har altså gått enda lenger og endt på seks måneders fengsel for husbyggeren. Retten konkluderer med at den nå 48 år gamle familiefaren visste hva som foregikk da han var i kontakt med den korrupsjonssiktede saksbehandleren i byggesaksavdelingen, og at han visste at han betalte for å få søknaden sin godkjent, en søknad som ellers ikke ville blitt det. Han er dømt for grov korrupsjon.

«Flertallet legger til grunn at tiltalte forsto at ...... skulle tegne et hus for ham med et innhold som det ikke ville være mulig å få tillatelse til ut fra det kommunale regelverk», står det i dommen. To dommere representerer flertallet, mens den siste dommeren mente tiltalte ikke skulle dømmes i henhold til tiltalen.

Familiefaren var tiltalt for grov korrupsjon for angivelig å ha betalt 65.000 kroner til en saksbehandler i byggesaksavdelingen for å få byggesaken sin godkjent. Dommen ble forkynt i Drammen tingrett kl. 10 i går formiddag.

– Lista er lagt

– Jeg tar dommen til etterretning. Dette er en bekreftelse fra retten om at vi er på rett spor. Vi har fått medhold i våre synspunkter, sier Hans Lyder Haare til Dagsavisen Fremtiden.

– Hva tenker du om at det ble en måned mer enn du la ned påstand om?

– Vi tar det til etterretning. Det er et signal til de kommende sakene, svarer Haare.

– Vi kommer til å bruke denne dommen der det passer. Nå er lista lagt, så må vi tilpasse det til hver enkelt sak.  

Rettssaken er den første i rekken av flere saker der tiltakshavere står på tiltalebenken. Det er ennå ikke tatt ut tiltale mot de to korrupsjonssiktede saksbehandlerne i byggesaksavdelingen.

Anker

Forsvarer Svein Duesund er på sin skuffet og reagerer på dommen.

– Dommen er så feil som den kan få blitt. Retten har misforstått, sier forsvarer Svein Duesund.

Flertallet legger til grunn at 48-åringen ønsket at den korrupsjonssiktede kvinnelige saksbehandleren skulle tegne et hus det ikke var mulig å få tillatelse for innenfor kommunens regelverk. Avtalen var videre at saksbehandleren også skulle lage et annet tegningssett som kunne være med søknaden, og at det var dette husbyggeren betalte for. Det stilles likevel spørsmål ved om det var to tegninger, eller om tegningen som ble lagt ved søknaden skulle lages så uklar som mulig. Retten mener dette uansett ikke har betydning fordi partenes intensjon uansett var klar.

– De prater om to tegninger. Det har det jo aldri vært snakk om. Denne dommen blir selvfølgelig anket, sier Duesund.

– Flertallet er tydelig på at han skjønte hva som foregikk. Hva tenker du om det?

– Hvordan skulle han visst det? De har trukket fram noen mailer som kan tolkes hit og dit.

I dommen vises det til korrespondanse mellom tiltalte og den kvinnelige byggesaksbehandleren som kom fram i retten, blant annet en telefonsamtale som ble avlyttet under etterforskningen. Der snakker de to om «ferdigattest» og «igangsettingstillatelse» til et annet byggeprosjekt som involverte felles bekjente. «Etter flertallets oppfatning viser også denne telefonsamtalen at ..... ikke har vært en vanlig arkitekt for tiltalte. Hun gir uttrykk for at hun har tøyd «alt som er» også med referanse til tiltaltes byggeprosjekt.
Til slutt i dommen legges det vekt på at saksbehandleren ringte tiltalte da hun ble oppmerksom på at hun var under etterforskning for korrupsjon. I denne samtalen ber hun tiltalte fortelle politiet at det var noen andre som tegnet huset.

Spørsmål om forsett

Haare var under rettssaken tydelig på at 48-åringen visste at saksbehandlingen ikke foregikk som den skulle, mens forsvarer Svein Duesund mente klienten ble lurt.

– Den tiltalte sier han føler seg lurt av den korrupsjonssiktede saksbehandleren. Men hva skulle hennes motiv for det være? Nei, her er de siktede saksbehandlerne og tiltakshaverne i samme båt. De førstnevnte tjener økonomisk, mens de sistnevnte får byggetillatelser de ellers ikke ville fått, sa Haare, under sin sluttprosedyre.

48-åringen er også dømt til å betale 8.000 kroner i saksomkostninger.

 

 

 

Annonse